Critical Mass Brussels

Wat is Critical Mass?

In de nucleaire fysica is de kritische massa de minimale hoeveelheid splijtbaar materiaal die nodig is om een nucleaire kettingreactie in stand te houden.

Critical Mass met de fiets is georganiseerd toeval… Elke laatste vrijdag van de maand ontmoeten fietsers elkaar op dezelfde plek, op hetzelfde tijdstip en beslissen ze samen de straten van Brussel te doorkruisen.

De deelnemers proberen de groep zo compact mogelijk te houden. Op deze manier weerstaan ze beter aan de druk van het autoverkeer. Samen vormen ze één groot geheel dat zijn ritme kan opleggen. De groep is een open schuilplaats. Men kan aansluiten of weer weggaan wanneer men wilt. Het gevoel van kwetsbaarheid wanneer je alleen met de fiets in het autoverkeer rijdt, verdwijnt dankzij de groep. Samen sterk!

© Ben Baudart

Wat is het doel ervan?

De deelnemers van Critical Mass komen om zich te amuseren met vrienden, om te genieten van een mooie fietstocht en om te tonen dat er ook andere manieren zijn om zich te verplaatsen. Het is niet verboden om duidelijke eisen te stellen: minder auto’s in de stad, meer aandacht voor het klimaat of de luchtkwaliteit, betere fietsinfrastructuur, ...

Er zijn evenveel doelen als deelnemers. Iedereen komt met zijn of haar eigen doel. In functie van de actualiteit worden sommige thema’s extra uitgelicht.

Wie organiseert Critical Mass?

Geen hiërarchie, geen leider: niemand controleert het evenement. Wat er gebeurt tijdens het parcours, is te wijten aan individuën. Iedereen volgt of gaat vooraf aan wie hij wilt. Sommigen zijn wat meer geëngageerd dan anderen en delen folders uit, stippelen het parcours uit, leiden de groep in goede banen of nemen de social media over.

Ook elders ter wereld en in België vinden Critical Masses plaats. Elke maand is er een ander parcours. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur.

Wees geduldig als je geblokkeerd wordt door de stoet. Dit duurt meestal slechts enkele minuten, afhankelijk van het aantal deelnemers (tussen 50 en 2000 personen) en de plaats waar je je bevindt.

© Ben Baudart

→   Twitter / Facebook / Instagram / Contact